Băm Tinh

Băm Tinh

Ngày đăng: 07/06/2023 01:54 PM

    BƯỚC 5: BĂM TINH

    Phụ phẩm lại được băm nhỏ hơn và nghiền kết hợp trộn đều với mùn cưa để tiến hành bắt đầu sản xuất thành phẩm.