Đóng gói

Đóng gói

Ngày đăng: 07/06/2023 02:26 PM

    BƯỚC 9: ĐÓNG GÓI

    Sau khi hoàn thành xong và làm mát sẽ được đưa vào đóng gói, có 03 cách đóng gói như: phun xá vào container 20’DC, đóng kín bằng bao PP 15-50kg hoặc trong túi jumbo 600-1000kg tùy theo yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm có thể lưu trữ được và phải luôn được giữ khô ráo.