Kho Liệu ( chờ hồi ẩm)

Kho Liệu ( chờ hồi ẩm)

Ngày đăng: 07/06/2023 01:58 PM

    BƯỚC 6: KHO TRỮ ( CHỜ HỒI ẨM)

    Duy trì độ ẩm thích hợp cho nguyên liệu là rất quan trọng cho tổng thể chất lượng của các viên, độ ẩm nguyên liệu ban đầu tốt nhất dùng để sản xuất viên nén gỗ là 10% - 14%. Nếu như có yêu cầu đặc biệt khác thì cẩn phải làm một số thử nghiệm ban đầu. Hơi ẩm có thể được gỡ bỏ từ nguyên liệu của lò sấy hoặc bằng cách thổi không khí nóng trên hoặc thông qua các hạt.Nếu nguyên liệu quá khô, độ ẩm có thể được thêm bằng cách tiêm hơi hoặc nước vào nguyên liệu.