Làm mát

Làm mát

Ngày đăng: 07/06/2023 02:24 PM

    BƯỚC 8: LÀM MÁT

    Viên nén mùn cưa ngay sau khi được tạo ra có nhiệt độ cao (gần 150 0C) sẽ được đưa vào hệ thống làm mát bằng các băng tải, máy làm mát sẽ làm giảm nhiệt độ của viên nén. Độ ẩm cuối cùng của viên nén tối đa 8%.