Nguyên Liệu Thô

Nguyên Liệu Thô

Ngày đăng: 07/06/2023 01:39 PM

    BƯỚC 1: NGUYÊN LIỆU THÔ

    - Nguyên liệu được thu mua trực tiếp từ các nhà cung cấp đáng tin cậy, đảm bảo, an toàn.

    - Nguyên liệu bao gồm thân cây, cành nhánh, mùn cưa, dăm bào cao su, củi đòn tràm, gỗ các loại...

    Qui cách: Đoạn gỗ nguyên liệu cắt dài 0.8m – 1.0m, không có các đoạn gỗ mục, ải, rỗng thân. Gỗ vanh có đường kính ngọn từ 4cm trở lên.