Sản phẩm

Sản phẩm

Mang sản phẩm tốt nhất đến với thị trường!

Viên nén mùn cưa ( viên nén gỗ)

Là sản phẩm của quá trình nén mùn cưa gỗ dưới áp lực cao, qua quá trình gia nhiệt chất keo trong mùn cưa kết dính lại với nhau, tạo ra các viên nén mùn cưa

- Thành phần: mùn cưa gỗ tự nhiên

- Đường kính: 6mm - 8mm

- Chiều dài: 0,5 - 3 cm

- Độ ẩm: 3 - 10% (m/m) 

- Hàm lượng tro: 2 - 3% (m/m)

- Nhiệt lượng: 3950 Kcal/Kg

Xem thêm